Ruud Schraven

Werkwijze:
Ik begeleid mensen individueel rekening houdend met de actualiteit van de regionale arbeidsmarkt.
Van daaruit stimuleer ik mensen tot het zetten van concrete stappen in hun leven en werk. Mijn coaching leidt onder andere tot nieuw werk, op een nieuwe manier omgaan met 'oud' werk en/of innerlijke rust in gegeven omstandigheden.

Kernwaarden:
•    In beweging brengen van mensen op de arbeidsmarkt.
•    Verbinder, samenwerker.
•    Vinden van intrinsieke drijfveren in werk en verbinden met een realistische beroepswens.

Specialisme:
•    Outplacementbegeleiding, uitstroomtrajecten, nieuw werk vinden.
•    Loopbaanoriëntatie, doorstroomtrajecten.
•    Jobmarketing, vakmanschap etaleren en arbeidsmarkt focus.
•    Netwerken, ontwikkel je als professional door leren van vakgenoten.
•    Werkgeversbenadering: Jobhunting werkplekken, incl. stage-acquisitie.
•    Scholingsadvies.
•    Arbeidsmarktscan.
•    Participatiesamenleving, Modern noaberschap, Ondernemershuis Almelo.

Loopbaanervaring:
•    > 25 jaar outplacement-/loopbaanadviseur/arbeidsmarktexpert
•    11 jaar zelfstandig ondernemer
•    6 jaar bemiddeling langdurig werkloze 50+ ers
•    25 jaar arbeidsbemiddelaar werkzoekende werkenden / - WW werklozen
•    12 jaar arbeidsmarktbemiddelaar (hoger opgeleide) allochtonen
•    10 jaar ervaring in functies in het vrijwilligerswerk / deeleconomie
•    4 jaar beroepskeuze-adviseur, selecteur en scholingsvoorlichter

Opleiding:
•    Outplacement- /loopbaancoaching
•    Studiekeuzebegeleiding
•    Jobmarketing
•    Doelgroeptrainingen: allochtonen, 50+, herintreders, langdurig werklozen
•    2de spoortrajecten
•    Jobhunting
•    Bachelor Academie Mens en Arbeid, School- en beroepkeuzeadvies

 

Bezoekadressen:

Ondernemershuis Almelo

Grotestraat 187a, 7607 CL Almelo

en

Wethouder Beverstraat 104, 5743 BN Enschede

Tel. 06-23916052 /
053-7400117

ruud@loopbaanadviesgroep.nl

 kvk nr. 60288396